YILLIK FAALİYET RAPORU DUYURUSU

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen veya hizmet alınan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları, yıllık faaliyet raporlarını, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. (Alıcılar, Tank Konteyner İşletmecileri ve TMGD Muafiyeti olan işletmelerin bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.)

Daha fazlasını oku

TMGD SINAVLARI HAKKINDA DUYURU

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesindeBakanlığımızca 04.05.2019tarihinde yapılacak olan TMGD ADR ve TMGD RID+IMDG Kod sınav larında adaylar, www.tmkt.gov.tradresinde “Mevzuat”-“Uluslararası Sözleşmeler başlığı

Daha fazlasını oku

TMGDK’ların TMGD İstihdamına İlişkin Duyuru

TMGDK bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilen TMGD’nin sahip olduğu başka bir sertifika ile (Çevre Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği vb) ilgili diğer alanlarda da hizmet vermesinin mümkün olmadığına ilişkin açıklamalı Duyurumuz 10.01.2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinden duyurulmuştur. Bugün gelinen nokta itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ile Bakanlığımız arasında veri paylaşımına esas protokol imza aşamasına gelmiştir.

Daha fazlasını oku

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tazeleme Eğitimleri Hakkında Duyuru

25.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 21 nci maddesine istinaden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) Tazeleme Eğitimleri aynı Tebliğ’in Geçici 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Daha fazlasını oku

“TMGD Bilgi Güncellemeleri ve TMGD Sertifika Başvuruları Hk.

Bakanlığımızca Hazırlanan“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (Tmgd) Bilgi Güncellemeleri Ve Tmgd Sertifika Başvurularının E-Devlet Kapısından Yapılabilmesi İçin Yazılım Çalışmaları” Tamamlanarak İlgililerin Erişimine Açılmıştır.

Bakanlığımızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilen TMGD’ler için; “https://www.turkiye.gov.tr” (E-devlet) adresinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Edevlet hizmetleri altında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) İşlemleri – TMGD Sertifika İşlemleri adıyla yeni bir E-devlet hizmeti açılmıştır. TMGD’ler sözkonusu hizmetle aşağıdaki işlemleri yapabilecektir.

Daha fazlasını oku

“Tespit ve Tavsiye” yazılımı erişime açılmıştır.

Bilindiği üzere, 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin 7 inci fıkrasına göre, işletmelerde TMGD olarak istihdam olunan veya TMGD hizmeti veren TMGD’lerin; Tebliğ’in 23 üncü maddesi kapsamında kalan hususlarla ilgili olarak tespit ettikleri olumsuzlukları ve bu olumsuzluklara ilişkin tavsiyeleri (önerileri) e-devlet kapısı üzerinden, işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisine tebliğ etme ve işletmenin temsile ilzama yetkili kişince de bu tebliği e-devlet kapısı üzerinden onaylama yükümlüğü bulunmaktadır. Bu bağlamda, Bakanlığımızca hazırlanan “Tespit ve Tavsiyeler” yazılımı tamamlanarak e-devlet kapsı üzerinden ilgililerin erişimine açılmıştır. İşletmenin temsile ve
ilzama yetkili kişisi tarafından onaylanan tespit ve tavsiyeler ile bu tespit ve tavsiyelerin sonuçlarını içeren bir TMGD raporunun, işletmede ve TMGDK’larda, 3 yıl süre ile saklanacaktır.

İlgililere duyurulur.

TMGD Bilgi Güncellemeleri ve TMGD Sertifika Başvuruları

Bakanlığımızca Hazırlanan ” Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Bilgi Güncellemeleri ve TMGD Sertifikası Başvurularının E-Devlet kapısından yapılabilmesi için yazılım çalışmaları” Tamamlanarak İlgilililerin Erişimine Açılmıştır. Bakanlığımızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilen TMGD’ler için; “https://www.turkiye.gov.tr” (E-devlet) adresinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Edevlet hizmetleri altında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) İşlemleri – TMGD Sertifika İşlemleri adıyla yeni bir E-devlet hizmeti açılmıştır. TMGD’ler sözkonusu hizmetle aşağıdaki işlemleri yapabilecektir.

Daha fazlasını oku

Firmanız ADR kapsamında mı?

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri,

Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler, adr kapsamındadır