BEKRA Beyanı

1976 Yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen bu kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiş ve 9 Aralık 1996’da da 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır.

Ülkemizde de tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”  30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayi tesislerinin Bakanlığa bildirim yapmaları şartı konulmuş ve yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte sanayi tesislerine Alt Seviyeli ve Üst Seviyeli Kuruluş kavramlarını getirmiştir.

Yönetmeliğin ekinde yer alan kimyasalları belirlenen sınırlara eşit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran kuruluşlarda meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, etkilerinin en aza indirgenmesi ve uzun süreli korunma sağlanması için kuruluşlara, seviyelerine bağlı olarak “büyük kaza önleme politikası”, “güvelik raporu” ve “acil durum planı” hazırlamalarını/hazırlatmalarını zorunlu tutmuştur.

Alt Seviyeli Kuruluş olduğu tespit edilen işletmelerin BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI belgesini hazırlamaları gerekirken, Üst Seviyeli Kuruluş tanımına giren işletmelerin buna ek olarak GÜVENLİK RAPORU ve ACİL DURUM PLANI da hazırlamaları gerekmektedir.