Akaryakıt, Kimyevi madde ve patlayıcı madde gibi, tehlikeli madde taşıyan şirketlerin artık danışman bulundurması zorunludur. Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan firmaların tehlikeli maddeler konusunda uzman bulundurma zorunluluğu doğmuştur.
Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış ve alması gereken firmalardan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğunu 01 Temmuz 2015 tarihinde başlatmıştır. Bu tarihten itibaren tehlikeli madde taşıyan şirketler kadrolarında, tehlikeli madde güvenlik uzmanı bulundurmak zorundadırlar.

Peki, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı istihdam etmek isteyen ya da zorunda olan firmaların durumu ne?
Tebliğin 2.Maddesinin
(a)fıkrasına göre tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton üzerinde olan taşımacılık işletmeler,
(b)fıkrasına göre miktarına bakılmaksızın ADR bölüm ( 1.1.3.6.3) tabloda yer alan ve taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddeler ile iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmak zorundadırlar. Kısaca belirtmek gerekirse, miktarına bakılmaksızın virüsler, patlayıcı maddeler gibi çok tehlikeli maddeler (ADR bölüm 1.1.3.6.3) ve net 50 ton üzerinde patlayıcı maddeler dışında tehlikeli maddeler ile bir şekilde ilgilenen her firma bulundurmak zorundadır.

Tebliğe göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu olan firmalar için durum ortadayken, başımızı uygulamaya çevirdiğimizde kimler tehlikeli madde danışmanlığının kendisini ya da danışman bulundurma zorunluluğunu biliyor diye baktığımızda sayının yetersiz olduğunu görüyoruz.Bu konuda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları Dayanışma Derneği ile TMKT Genel Müdürlüğü ortak çalışmalarını hızla sürdürmektedir.