ADR Muafiyet Raporu Hazırlanması

ADR Muafiyet Raporu 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’nin 12. Maddesinin 7. Fıkrası;

"İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır."

kapsamında yer almaktadır.

Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile “herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler" Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorunda iken, bu miktarların altında kalındığının ispatlanması ve buna istinaden Muafiyet Raporu hazırlanması firmamızın hizmetleri arasındadır.