“Tespit ve Tavsiye” yazılımı erişime açılmıştır.

Bilindiği üzere, 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin 7 inci fıkrasına göre, işletmelerde TMGD olarak istihdam olunan veya TMGD hizmeti veren TMGD’lerin; Tebliğ’in 23 üncü maddesi kapsamında kalan hususlarla ilgili olarak tespit ettikleri olumsuzlukları ve bu olumsuzluklara ilişkin tavsiyeleri (önerileri) e-devlet kapısı üzerinden, işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisine tebliğ etme ve işletmenin temsile ilzama yetkili kişince de bu tebliği e-devlet kapısı üzerinden onaylama yükümlüğü bulunmaktadır. Bu bağlamda, Bakanlığımızca hazırlanan “Tespit ve Tavsiyeler” yazılımı tamamlanarak e-devlet kapsı üzerinden ilgililerin erişimine açılmıştır. İşletmenin temsile ve
ilzama yetkili kişisi tarafından onaylanan tespit ve tavsiyeler ile bu tespit ve tavsiyelerin sonuçlarını içeren bir TMGD raporunun, işletmede ve TMGDK’larda, 3 yıl süre ile saklanacaktır.

İlgililere duyurulur.

Bu Haberi Paylaş