Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan işletmelerin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33. Maddesi gereğince tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alması zorunludur. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ”  kapsamında yürütülmekte olup, firmamızın bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar;​ 

  • Tehlikeli maddelerin tespiti

  • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin alınması

  • ADR prosedürlerinin oluşturulması

  • ADR hükümlerine uyulduğunun izlenmesi,

  • Araç ve ambalaj işaretlemeleri kapsamında yönlendirmeler,

  • Gerekli Eğitimlerin verilmesi/verdirilmesi,

  • Güvenlik Planlarının hazırlanması,

  • Yıllık Faaliyet Rapor düzenlenmesi

  • Kaza Raporlarının hazırlanması