TMGDK’ların TMGD İstihdamına İlişkin Duyuru

TMGDK bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilen TMGD’nin sahip olduğu başka bir sertifika ile (Çevre Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği vb) ilgili diğer alanlarda da hizmet vermesinin mümkün olmadığına ilişkin açıklamalı Duyurumuz 10.01.2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinden duyurulmuştur. Bugün gelinen nokta itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ile Bakanlığımız arasında veri paylaşımına esas protokol imza aşamasına gelmiştir.

TMGDK’ların olumsuz olarak etkilenmemeleri için, TMGDK bünyesinde tam zamanlı istihdam edilen ve 2263.06 SGK meslek kodu ile hizmet veren TMGD’lerin SRC5 eğiticisi ve TMGD eğiticisi dışından başka kod altında hizmet verdiğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu TMGD’nin istihdam edildiği TMGDK’ya 04.12.2018 Tarihli ve 91311 Sayılı Oluru ile Yürürlüğe Giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’nin (8) inci maddesinin (f) bendi uyarınca, “idarece rekabet, bağımsızlık ve reel istihdam koşullarını olumsuz etkilediğinin kesin olarak belirlendiği takdirde verilen TMGDK yetki belgesi iptal edilir.” Hükmü kapsamında işlem tesis edilecektir.

Yukarıda izah edilen sebepler ve mevzuat nedeniyle TMGD Kuruluşları bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmiş TMGD’lerin başka bir yerde ikinci bir işte SGK lı olarak görev yapmaları mümkün değildir. TMGDK’nın mevzuatın gerektirdiği ciddi idari yaptırım kararıyla karşı karşıya kalmamaları için gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle duyurulur.

Bu Haberi Paylaş